Firma świadczy usługi w zakresie:

– projektowanie i wykonanie wjazdów na posesję
– układanie kostki brukowej parkingów, placów, podwórek itp.
– profesjonalna niwelacja terenu
– rozbiórka, wyburzanie budynków mieszkalnych itp.
– wykopy i plantowanie terenu
– kopanie stawów
– budowa dróg szutrowych, tłuczniowych i asfaltowych,
– budowa przepustów (mostów)
– utwardzanie terenu walcami samobieżnymi i zagęszczanie zagęszczarkami
– usługi transportowe samochodami ciężarowymi (żwir, czarna ziemia, gruz kruszony, dolomit i kruszywo kwarcowe wapienne)
– transport maszyn ponadgabarytowych do 32 ton
– kucie betonów młotami hydraulicznymi
– skarpowanie rowów i stawów
Na wymienione wyżej pracy udzielamy gwarancji.